Kontakte nou

Vle aprann plis sou Komisyon an? Tanpri kontakte youn nan manm estaf Komisyon an!

Anplwaye Komisyon an

Elizabeth Boyes

PPD Commission Coordinator

Office of Representative James J. O'Day

Elizabeth.Boyes@mahouse.gov

(617) 722-2090

    

Johanna Wakelin

Chief of Staff

Office of Senator Joan B. Lovely

(617) 722-1410

Subscribe to Our E-mails

Thanks for submitting!