top of page

Pou Founisè yo

Resous pou founisè yo aprann plis sou bezwen perinatal sante mantal

MCPAP For Moms

Website

855-Mom-MCPAP

(855-666-6272)

Monday - Friday

9am - 5pm

MCPAP pou manman ki disponib kòm yon resous bay founisè premye liy k ap sèvi fanm ansent ak apre akouchman. MCPAP pou manman bay an tan reyèl, perinatal konsiltasyon sikyatrik ak resous ak rekòmandasyon pou obstetrik, pedyatrik, swen prensipal ak founisè sikyatrik efektivman anpeche, idantifye, ak jere pasyan ansent yo ak apre akouchman 'sante mantal ak enkyetid itilizasyon sibstans.

(...)

Founisè yo ka rele MCPAP pou Manman nan 855-Manman-MCPAP, Lendi-Vandredi, 9 am-5pm, epi pale ak yon espesyalis Resous ak Referans ki pral travay avèk founisè a detèmine bezwen yo - sa vle di, konsiltasyon konsènan swen sikyatrik , resous kominotè ak referans, oswa toude.

(...)

Sit entènèt MCPAP pou manman gen twous zouti pou founisè yo ede founisè yo nan prevansyon, idantifikasyon ak tretman depresyon, lòt sante mantal ak / oswa enkyetid sou itilizasyon sibstans nan fanm ansent ak apre akouchman.

Postpartum Support International

Website

PSI Perinatal Psychiatric Consult Line: 

1-800-944-4773, 

ext 4

Objektif Postpartum Sipò Entènasyonal la (PSI) se ogmante konsyantizasyon nan mitan kominote piblik ak pwofesyonèl sou chanjman emosyonèl ke fanm fè eksperyans pandan gwosès ak apre akouchman. Objektif li se bay enfòmasyon aktyèl, resous, edikasyon, ak defann pou plis rechèch ak lejislasyon sipòte perinatal sante mantal.

(...)

Sit entènèt PSI a gen anpil resous pou founisè k ap chèche aprann plis sou perinatal sante mantal ki gen ladan yon perinatal sikyatrik konsilte liy, fòmasyon, evènman, ak sètifikasyon nan perinatal sante mantal. Vizite sit entènèt yo pou aprann plis.

Liy konsiltasyon sikyatrik perinatal PSI a disponib pou founisè ki gen kesyon sou swen sante mantal ki gen rapò ak pasyan ansent ak apre akouchman. Sèvis la gratis epi li disponib sou randevou. Pou ranpli fòm sou entènèt la, klike isit la oswa rele nan 1-800-944-4773, ekstansyon 4.

MGH Center for Women's Mental Health

Sant pou Sante Mantal Fanm nan Massachusetts General Hospital bay eta-of-atizay evalyasyon an ak tretman nan maladi sikyatrik ki asosye ak fonksyon repwodiksyon fi ki gen ladan premenstruèl maladi disforik (PMDD), gwosès ki asosye twoub atitid, apre akouchman maladi sikyatrik, ak peri ak depresyon apre menopoz. Se swen nan klinik pyese pa rechèch nan chak nan zòn sa yo sòti nan syans nan yon spectre nan tretman pou fanm ki soufri soti nan PMDD, depresyon apre akouchman, ak depresyon nan menopoz nan etid Longitudinal obsèvasyonèl pou fanm ki soufri soti nan maladi atitid pandan gwosès la.

(...)

Sant lan gen resous ki disponib pou founisè ki gen ladan materyèl fòmasyon, zouti evalyasyon, lyen ki mennen nan lòt sit entènèt itil ak òganizasyon yo. Vizite sit entènèt Sant lan pou aprann plis.

National Perinatal Information Center

Sant Enfòmasyon Nasyonal Perinatal (NPIC) dedye a amelyorasyon nan sante perinatal nan analiz done konparatif, evalyasyon pwogram, rechèch sèvis sante ak edikasyon kontinyèl pwofesyonèl.

(...)

NPIC gen tout pouvwa a pwogram edikasyon enfòme ak diskite sou entèdepandans nan bon jan kalite, sekirite, ak eksperyans pasyan ak enfliyans kolektif li yo sou sistèm swen sante.

Lifeline 4 Moms

Lifeline4Moms helps organizations and agencies to develop, implement, evaluate, and sustain approaches for addressing mental health and substance use disorders. Our team is comprised of academic and clinical experts in perinatal mental health, program development, implementation science, health policy, and research and evaluation. We work with health systems, medical practices, state and federal agencies and other organizations.

Lifeline4Moms provides expert program development and implementation assistance, training and workforce development, consultation, evaluation and opportunities for collaborations with other health care organizations and states working to integrate perinatal mental health efforts in perinatal care. Contact us to learn more.

CDC Hear Her

CDC’s Division of Reproductive Health is committed to healthy pregnancies and deliveries for every woman. The Hear Her campaign supports CDC’s efforts to prevent pregnancy-related deaths by sharing potentially life-saving messages about urgent warning signs.

 

As a healthcare provider, you play a critical role in eliminating preventable maternal mortality. One part of the solution is to really hear women’s concerns during and after pregnancy and engage in an open conversation to make sure any issues are adequately addressed.

 

Listen to pregnant and postpartum women if they experience concerns. Help your patients understand the urgent maternal warning signs and the need to seek medical attention right away. When patients are engaged in their health care, it can lead to improvements in safety and quality. Take steps to make them feel understood and valued during their visit with you.

bottom of page